Computers & Engineering Software & Consulting
productssupportdownloadsclient projectscompany Information

Perform 3d

NONLİNEER ANALİZ ve PERFORMANS TABANLI DEPREM GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORM 3D, deprem mühendisliği hesapları için geliştirilmiş ileri düzeyde nonlineer hesap aracıdır. Karmaşık perde duvarlı ve düzensiz yapılar nonlineer olarak çok farklı seçeneklerle deplasman-tabanlı veya dayanım-tabanlı limit durumlar için hesaplanabilirler.

Model datası doğrudan SAP2000 veya ETABS’dan alınabilir. Çok çeşitli eleman tipleri desteklenmektedir. Bunlardan bazıları: (panel bölgesi dahil) kirişler, kolonlar, çaprazlar, delikli ve deliksiz perdeler, döşemeler, damperler ve sismik izolatörler.

Nonlineer analiz statik ve/veya dinamik olabilir ve aynı modelde çalıştırılabilir. Dinamik deprem yükünü takibeden statik itme analizinde olduğu gibi yükler herhangi bir sıra ile uygulanabilir.

PERFORM 3D güçlü performans tabanlı tasarım olanakları sunar ve tüm elemanlar ve tüm limit durumlar için talep/kapasite (kullanım) oranlarını hesaplar. Performans tasarımları ATC-40, FEMA-356 veya ATC-440’a dayanır ve tam otomatiktir.

PERFORM 3D çıktıları şunları içerir; kapasite kullanım oranları grafikleri, enerji denge çizimleri, modal formlar, deplasmanlar, deplasman ve kuvvetlerin zaman tanım kayıtları.

Analysis

 • ETABS veya SAP2000 den model geometrisinin alınması
 • Kullanımı kolay grafik arayüzü
 • Kiriş, kolon ve çapraz elemanlar
 • Dolu (solid), boşluklu ve flanşlı parametrik şekiller
 • Kesme aktarma elemanları ve panel bölümleri
 • Karmaşık perdeler ve döşemeler
 • Damperler ve sismik izolatörler
 • PMM etkileşim diyagramları
 • P-Delta etkileri

Import/Export

 • ATC-40, FEMA-356 veya ATC-440 ile itme analizi
 • Deplasman, mukavemet ve/veya izin verilen yatay kat deplasmanı dayalı limit durum hesabı
 • Talep/kapasite (kullanım) oranları ve grafikleri
 • Çoklu depremlerde talep/kapasite oranlarının ortalaması hesabı
 • Tüm eleman tipleri için deformasyon/dayanım kapasiteleri
 • Enerji yayılması için enerji denge hesapları

Design

 • 3D Nonlineer statik itme analizi
 • 3D Nonlineer zaman tanım alanında deprem tasarımı
 • Kademeli yükleme, periyodik pushover
 • Otomatikleştirilmiş analiz stratejileri
 • Trilineer kuvvet-deplasman bağlantısı
 • Kırılma mukavemeti kaybı ve rijitlik azalması
 • Çok sayıda deprem sonuçlarının birleştirilmesi
 • Modeli durdurmadan eleman dayanımlarının değiştirilebilmesi
 • Büyük yapılar için etkin denklem çözücüleri

Detailing

 • Renkli konturlarla Talep/kapasite grafikleri
 • ATC-40, FEMA-356 ve ATC-40 için pushover diyagramları
 • Eleman gruplarının deplasman ve kuvvetlerin zaman tanım kayıtları
 • Moment ve kesme kuvveti diyagramları
 • Animasyonlu deplasmanlar, modal formlar
 • Kullanım oranları
 • Histeresis loop grafikleri
 • Ortalama talep/kapasite grafikleri
 • Enerji denge gösterimi

 

Copyright ©2003, Computers & Engineering    | Company Info | Contact Us | Site Map