Tekla

Prekast Üreticileri

Prekast Beton Üreticileri için BIM Yazılımı

Tekla 2024 Yenilikleri

Trimble

Prekast Beton Üreticileri için BIM Yazılımı

Tekla yazılımı model tabanlı iş akışı ile, maliyetli sürprizleri ve sarfiyatı en aza indirir, verimliliği ve kaliteyi arttırır, doğru ve hatasız elemanların doğru zamanda doğru yerde teslim edilmesini sağlar.

Tekla ile herhangi bir yapıda, malzeme, büyüklük veya karmaşıklıktan uzak olarak çalışabilirsiniz. Yazılım tasarım ve detaylandırmayı imalat ve proje yönetimiyle entegre ettiği için, tekliften teslimata kadar tüm prekast iş akışını kolaylaştırabilirsiniz. Tekla doğru fiyat tahmini yapmaya ve böylece daha fazla teklif kazanmanıza ve kazancınızı arttırmaya olanak sağlar. Herhangi bir prekast beton yapıyı detaylandırabilir, belge ve resimlerin üretimini iyileştirebilir, imalatı planlayıp kontrol edebilir ve inşa edilebilir modelinizde olası sorunları önceden görebilirsiniz.

Tekla yazılımı, üretim yönetim sistemleri (ERP), prekast ve donatı demiri üretim makineleri (CAD-CAM) ile arayüz sağlar. Veri bakımından zengin modeller, tasarım, imalat ve saha operasyonlarını koordine etmenize ve zamanında programa göre teslimat yapmanıza olanak tanır.

Tekla ile

 • Sarfiyatı ve toplam maliyeti azaltın
 • Fiyat teklifi verirken doğru tahmin yapın ve riski yönetin
 • Detaylandırma ve üretim hatalarından kaçının ve hatalar nedeniyle tekrarlanan imalatları en aza indirin
 • Üretim makineleri ile bağlantı kurarak verileri verimli bir şekilde aktarın ve insan hatalarından kaçının
 • Modeli kullanarak iletişimi ve koordinasyonu geliştirin

Prekast beton fiyat tahmini ve teklif

Başarılı Prekast Beton Projeleri için BIM Yazılımı

Bir prekast beton projesinde çalışırken, fiyat tahmini ve teklif verme bu sürecin en önemli aşamaları arasındadır. Model tabanlı çalışma riski yönetmenize, daha fazla teklif kazanmanıza ve kazancınızı büyütmenize yardımcı olur.

Tekla yazılımı ile hızlı bir şekilde konsept modeller oluşturabilir ve doğru fiyat tahmini için doğru malzeme hesabı yapabilir, üretim ve şirket standartlarınızı karşılayan yapısal çözümleri görselleştirebilir ve ardından müşterilerinize en uygun çözümü sunabilirsiniz.

Hassas hesaplanmış malzeme satın alma listeleri, teklif verirken riskleri azaltır ve model tabanlı çalışma projenin zaman, maliyet ve güvenlik açısından verimli bir şekilde inşa edilmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Hızlı modelleme için kullanımı kolay araçlar

Etkin referans model kullanımı ve uyumluluk

Modelden hızlı bir şekilde doğru miktar alınması

Prekast konseptinizi gösterin

Tekla ile

 • Teklif verirken riski yönetin
 • Kullanımı kolay araçlarla hızlı modelleyin
 • İnşa edilebilirliği sağlayın ve olası sorunları erken bulun
 • Malzeme listeleri hızlı alın, proje maliyetinizi ve süresini doğru tahmin edin
 • Teklifinizi net bir şekilde sunun

Tekla'yı kullanımda görün

Prekast beton detaylandırma

Doğru, hatasız prekast beton detaylandırma için BIM yazılımı

Hatalar, birbiriyle çelişen dokümanlar ve verimsiz veri aktarımı, malzeme ve kaynakların israfına ve detaylandırma departmanında, fabrikada ve sahada yeniden çalışmaya yol açar. Tekla Structures ile detaylandırma yaptığınızda, bina bilgi modelinizle olası girişimleri sahada değil ofiste bulursunuz.

Yazılım, bağlantılar, betona gömülü elemanlar ve hatta en karmaşık donatıları içeren her türlü prekast yapıyı modellemenize olanak tanır. Tekla, projenizin büyüklüğü veya karmaşıklığı ne olursa olsun her türden malzeme ile çalışır.

İnşa edilebilir Tekla modeli, resimler, raporlar ve imalat verileri oluşturmaya yönelik tüm bilgileri içerir. Proje değiştikçe, model tüm dokümanları otomatik olarak güncellediğinden tüm bilgiler tutarlı kalır. Böylece manuel çalışma azalır ve insan hatalarının önüne geçilir.

Doğru 3B bilgi, herkesin tasarımı anlamasına yardımcı olur ve tasarım, fabrika ve şantiye arasındaki işbirliğini geliştirir.

Sanal bir binanın içinde çalışın

Modelden doğrudan hatasız, güncel resimler ve imalat verileri

Tekla Structures ‘ı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirin

Ekip üyelerinin konumundan bağımsız olarak aynı model üzerinde çalışın

Tekla ile

 • Malzeme, boyut veya karmaşıklıktan bağımsız olarak her türlü yapıyı detaylandırın.
 • Girişimleri bulun, resimlerde ve imalat verilerinde hatalardan kaçının.
 • Modelden mükemmel ilişkilendirilmiş resimler ve raporlar çıkartın.
 • Değişiklikleri kolayca yönetin.
 • Çalışmalarınızı standartlaştırın ve düzene koyun.

Üretim

Prekast üretimini planlamak ve kontrol etmek için doğru verilere kolay erişim

Üretim verilerinin verimsiz aktarımı, yanlış veya hatalı dokümanlar, proje tarafları arasında yetersiz iletişim, israfa ve gereksiz çalışmalara yol açar ve üretim kalitesini etkiler. Model tabanlı iş akışları üretkenliği artırır, bilgi aktarımını geliştirir, insan hatalarının önüne geçer ve projenin programa uymasında yardımcı olur.

Doğru Tekla modelleri, üretimi planlamak ve kontrol etmek için metraja, geometriye ve malzeme bilgilerine kolay erişim sağlar. Yazılım, prekast beton ve donatı demiri üretim makineleri ile entegre olur ve üretim yönetimi için açık, okunabilir veriler sunar. İnşa edilebilir Tekla modeli veri kaynağı olarak kullanıldığında, malzeme raporları, imalat resimleri ve CAM yazılımı için oluşturulan veri dosyaları her zaman tutarlı verilere sahip olur.

Oluşturulan modellerdeki sıra ve durum bilgileri, planlamayı ve izlemeyi kolaylaştırır ve programa uygun güvenilir teslimat sağlar. Kullanımı kolay mobil çözümlerle herkes görsel model bilgilerinden yararlanabilir. Bu, imalat personelinin tasarım amacını hızlı bir şekilde anlamasını sağlar ve hem üretim verimliliğini hem de üretim kalitesini artırır.

Makinelere entegre edin, üretim yönetimi yazılımlarıyla arayüz sağlayın

İhtiyacınız olan bilgiler elinizin altında

Mobil çözümler, görsel model verilerini üretim bölümüne getirir

Tekla ile

 • BIM ‘i üretim otomasyon sistemlerine (CAD-CAM) bağlayın.
 • Planlama ve satın alma için metrajları hızla alın.
 • Üretim yönetimi çözümleriyle veri alışverişi yapın.
 • Tasarım amacını kolayca anlayın.
 • Üretimi planlamak için model verilerini kullanın.
 • Projenin ilerlemesini izleyin ve programa göre teslimatı sağlayın.

Prekast beton planlama ve koordinasyon

Güvenilir prekast teslimatı ve sorunsuz montaj süreci için BIM yazılımı

Geciken teslimatlar sahayı durdurma noktasına getirebilir, hatalı ürünler hem zaman hem de kaynak israfına neden olan, maliyetli tekrar üretimlere neden olabilir. BIM tabanlı iş akışı ve Tekla model bilgileri, doğru elemanların doğru zamanda doğru yere hatasız olarak teslim edilmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Tekla ile model tabanlı iş akışı, proje planlamasına, ilerlemeyi takip etmenize ve tedarik zincirinin tüm taraflarını projenin tüm aşamalarında iyi bilgilendirmenize yardımcı olur. Modeldeki durum bilgilerini kullanmak, projeyi koordine etmenin ve programa göre ilerlemesini sağlamanın açık ve etkili bir yoludur.

Bilgi açısından zengin modeller projenin daha iyi anlaşılmasını sağlar, potansiyel sorunların tespitini kolaylaştırır ve herkes bilgilendirildiği için güvenlik de artar. Herkes proje durumu hakkında aynı görüşe sahip olduğu olduğundan proje değişikliklerine uyum daha esnek hale gelir. 3B görselleştirmelerle müşteriye raporlama yapmak kolaydır.

Kullanımı kolay mobil çözümlerle model bilgileri, konum ve bilgisayar becerilerinden bağımsız olarak herkese fayda sağlar.

Montaj sırasını planlayın ve uygulamayı güvenle sağlayın

Projeleri koordine edin ve programa uygun ilerlemeyi sağlayın

Proje toplantılarına ve sahaya açık model bilgilerini getirin

Tekla ile

 • Montaj aşamasını planlayın ve güvenli uygulama sağlayın.
 • Modeldeki nesnelere sıra ve durum bilgilerini ekleyin ve görselleştirin.
 • Süreci izleyin ve programa göre ilerlemesini sağlayın.
 • Tüm proje tarafları arasındaki bilgi akışını geliştirin.
 • Proje toplantılarındaki verimliliği artırın.
 • Olası sorunları erken çözün ve sorunsuz bir montaj süreci sağlayın.

Her türden prekast ürünü

Tekla Structures pek çok türden prekast ürünlerini modellemek için idealdir. Tekla Structures‘ta oluşturulan bazı eleman örnekleri:

Döşemeler

Fligran döşeme
Boşluklu döşeme
Dolu döşeme
Balkon döşemesi
Çift T döşeme
Nervürlü döşeme

Duvarlar

Mimari/cephe panelleri
Sandviç panel
Çift duvar
İzolasyonlu panel
Dolu / Perde duvar
Yüksek perde duvar

Çerçeve elemanları

Kiriş
I Kirişi
Döşeme kirişi / Ters T
Eğimli kiriş
Spandrel
Çok katlı kolon

Özel fonksiyonlar

Merdivenler
HDB elemanı (Singapur’a özel)
Banyo hacimsel
Mimari eleman
Yardımcı prekast

Tekla ile

 • Malzeme, boyut veya karmaşıklıktan bağımsız olarak her yapıyı detaylandırın.
 • Girişimleri bulun, resimlerde ve üretim verilerinde hatalardan kaçının.
 • Mükemmel bir şekilde modelle ilişkilendirilmiş resimler, raporlar ve üretim verilerini çıkarın.
 • Değişiklikleri verimli bir şekilde yönetin.
 • Çalışmalarınızı standartlaştırın ve düzene koyun.

Her türlü prekast projesi

Tekla Structures ile ister ticari, kamu veya endüstriyel, hatta özel yapılar olsun, her türlü yapısal prekast proje oluşturabilirsiniz. Müşterilerimizin yaptığı farklı proje türlerine örnekler:

Park yapıları

Multi-storey car park (Poland)
Parkhaus II Sengenthal (Germany)
One Theater Square Parking Garage (USA)

Yüksek katlı konutlar

Luminary (Finland)
London City Island (UK)

Alçak katlı / küçük konutlar

Heembeton (the Netherlands)

Öğrenci evleri

University of Stanford - Escondido Village Graduate Housing (USA)
Cité Rotterdam (the Netherlands)

Kentsel gelişim / Uygun fiyatlı konutlar

Inventaa (India)

Konuk evleri / oteller

BB Airport Hotel Rümlang by METHABAU (Switzerland)
Bella Hotel by Ramboll and Tinglev elementfabrik (Denmark)
Hotel Hilton Helsinki Vantaa Airport (Finland)
Clarion Hotel Helsinki (Finland)

Eğitim tesisleri – okul ve kurumlar

Brandstegen Elementary School (Sweden)
University House (UK)
Aurinkokivi Service Center (Finland)

Ofisler

Safran Malakoff (France)
Thales Campus (France)
Campus Building 55 (Germany)
Intrepid (USA)
Skansekaia (Norway)

Sağlık tesisleri / hastaneler

Tampere University Hospital (Finland)
Kainuu Hospital (Finland)
Social and Health care center JUST (Finland)

Depolar / lojistik merkezler

PTDC Logistics Center (Finland)
Plateforme Logistrielle (France)

Endüstriyel binalar

Ranson (Belgium)
Slachthuis Sus Campiniae (Belgium)
Next Generation (Sweden)

Stadyum ve spor tesisleri

KV Oostende (the Netherlands)
AB Strängbetong (Sweden)

Alışveriş merkezleri / hipermarketler

Diamond City Shopping Center (Belarus)
Easton Helsinki (Finland)

Köprüler

Lehigh County SR 0863 Bridge by Pennstress (USA)
Valkbrug Leiden (the Netherlands)

Özel projeler / turistik yerler

Tower of Voices (USA)
Dundee VA (UK)

Altyapı projeleri

London Bridge Station (UK)
Beaulieu Station (France)

Tekla ile

 • Karmaşıklıktan, boyuttan bağımsız, birden çok türde malzemenin kullanıldığı herhangi bir yapıyı oluşturun
 • Sarfı ve toplam maliyeti azaltın
 • Teklif verirken doğru tahmin edin ve riski yönetin
 • Detaylandırma ve üretim hatalarından kaçının ve hatalar nedeniyle yeniden üretim ihtiyacını en aza indirin
 • Üretim makineleri ile bağlantı kurun ve bilgileri verimli bir şekilde aktarın
 • Modeli kullanarak iletişimi ve koordinasyonu geliştirin

IFC4precast

Prekast endüstrisi için modern model tabanlı veri alışverişi

Mevcut dosya formatlarındaki zorluklarının üstesinden gelen ve fabrika kısıtlamalarını detaylandırma aşamasından ayıran IFC4precast, inşa edilebilir modeli IFC4 data formatı üzerinden üretim sistemine iletmenin gelecekteki yoludur. BuildingSMART tarafından desteklenen IFC4precast projesi, inşaat yaşam döngüsü ve hatta ötesindeki ihtiyaçlara hizmet eden modern bir işbirliği süreci oluşturmak için mevcutta bulunan bütün prekast imalat formatlarının en iyi yeteneklerini birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Thorsten Hertel, Prekast İmalat Ürün Müdürü, Yapı Grubu, Trimble IFC4prekast proje grubu temsilcisi, “Pratikte bu IFC4 ‘ün prekast üretimin özellikleriyle zenginleşeceği anlamına gelir, böylece imal edilebilir modelin tüm zekası BIM ‘i sadeleştirmeden üretim sistemleri tarafından okunabilir olacaktır.” diyor.

IFC4precast proje grubu, Trimble gibi sektör lideri teknoloji sağlayıcılarından ve endüstri profesyonellerinden oluşur.